Принципи співробітництва – правила веб-сайту

Polityka Cookies

Pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie przypisane im w Polityce Prywatności oraz w tym dokumencie zwanym Polityką Cookies. Polityka Cookies ma zastosowanie do Serwisów.

1. CO OZNACZAJĄ OKREŚLONE POJĘCIA?

Pliki cookies to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku Twojego komputera lub innego urządzenia, w celu przechowywania informacji służących do Twojej identyfikacji lub zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Ciebie w Serwisach.

Oprócz plików cookies używamy także innych podobnych technologii takich jak:

Fingerprinting to technologia polegająca na zbieraniu i analizie informacji dotyczących Twojego urządzenia (informacji o przeglądarce, systemie operacyjnym, zainstalowanych plug-inach, strefie czasowej, rozmiarze ekranu, czcionkach systemowych i innych konfiguracjach), za pomocą którego korzystasz z Serwisów. Informacje te służą do Twojej identyfikacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa Serwisów; Rozpoznawanie urządzeń polega na zastosowaniu do analizy zebranych informacji dotyczących Twojego urządzenia (informacji o przeglądarce, systemie operacyjnym, zainstalowanych plug-inach, strefie czasowej, rozmiarze ekranu, czcionkach systemowych i innych konfiguracjach) operacji opartych na statystyce i prawdopodobieństwie oraz nadanie wspólnego identyfikatora danym wynikającym z użycia urządzenia. Celem tego działania jest próba rozpoznania Ciebie (np. rozpoznanie, że jesteś tym samym użytkownikiem korzystającym z wielu urządzeń). Informacje te służą do Twojej identyfikacji;

Mobile In-App Tracking to wiele technologii zapewniających analizę aktywności informacji w aplikacji mobilnej. Te technologie nie bazują na plikach cookies instalowanych za pomocą przeglądarek i nie mogą być kontrolowane za pomocą ustawień przeglądarki. Technologie te mogą używać identyfikatora urządzenia lub innych identyfikatorów, takich jak "Identyfikator reklam", aby powiązać Twoją aktywność w aplikacji z konkretną aplikacją i analizować Twoją aktywność w aplikacji lub urządzeniach.

Dla zapewnienia przejrzystości informacji zawartych w Polityce Cookies wszystkie wskazane wyżej technologie będziemy dalej nazywać jako pliki cookies.

2. JAKICH RODZAJÓW PLIKÓW COOKIES UŻYWAMY?

Używamy plików cookies różniących się od siebie zarówno cyklem życia, jak i domeną internetową, od której pochodzą. Ze względu na cykl życia pliki cookies dzielimy na:

  • - sesyjne – usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej,
  • - trwałe – usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej.

 

Ze względu na domeną internetową, od której pochodzą, pliki cookies dzielimy na:

  • - własne – ustawiane przez serwery internetowe naszych Serwisów,
  • - osób trzecich - ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż nasze Serwisy.

 

3. W JAKICH CELACH UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES?

Świadczenie żądanych przez Ciebie usług (niezbędne pliki cookies)

Używamy własnych plików cookies w celu umożliwienia Ci zalogowania się do swojego Konta, dostępu do usług Serwisu przeznaczonych jedynie dla zalogowanych Użytkowników oraz umożliwienia Ci płynnej nawigacji na stronach i podstronach Serwisów bez konieczności każdorazowego powtarzania procesu uwierzytelniania.

Optymalizacja korzystania z Serwisów (niezbędne i analityczne cookies) Używamy własnych plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody korzystania z Serwisów, w tym w celu ograniczania ilości emisji pojawiających się powiadomień (o aktualizacji regulaminu, wykorzystywaniu plików cookies oraz o dostępności przewodnika po Serwisie). Używany plików cookies także aby sprawdzić bezpieczeństwo systemu informatycznego oraz w celu zapamiętania Twoich preferencji.

Statystyka wyświetleń stron i podstron Serwisów (analityczne cookies)

Używamy plików cookies osób trzecich (np. Google Analytics, Google Analytics 360) w celu liczenia wizyt w Serwisach, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności Serwisu lub jego części były najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam analizować wydajność Serwisów oraz określać kierunki rozwoju nowych funkcjonalności i usług.

Śledzenie aktywności w Serwisach (analityczne cookies)

Używamy własnych plików cookies w celu Twojej identyfikacji na potrzeby analizy Twojej aktywności w Serwisach, określenia jakie czynności podejmowałeś na stronach Serwisów, w szczególności które oferty pracy wyświetlałeś i na które z nich aplikowałeś. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam lepiej dopasować rekomendowane oferty pracy oraz komunikaty marketingowe do Twoich preferencji i zainteresowań.

Wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich preferencji (reklamowe cookies)

Nasze pliki cookies oraz pliki cookies dostawców zewnętrznych (np. Google Adwords) są wykorzystywane w celu prowadzenia kampanii marketingowych oraz kampanii remarketignowych docierających z naszymi komunikatami marketingowymi do Ciebie, jeżeli odwiedzałeś wcześniej nasze Serwisy. Te pliki cookies pamiętają, że odwiedziłeś nasze Serwisy i jakie aktywności wykonałeś w naszych Serwisach. Zebrane w ten sposób informacje są przekazywane do dostawców zewnętrznych.

Używamy plików cookies dostawców zewnętrznych w celu wysyłania Ci powiadomień w przeglądarce (tzw. powiadomienia web push). Ponadto, używamy plików cookies dostawców zewnętrznych w celu Twojej identyfikacji na potrzeby wysyłki powiadomień web push.

4. JAK ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIES?

Masz możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji „Pomoc” można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować działanie plików cookies.

Dochowując najwyższej staranności w świadczeniu jak najwyżej jakości usług informujemy, że zmiany ustawień dotyczących plików cookies, poprzez odrzucenie zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia a nawet uniemożliwić Ci korzystanie z niektórych usług.

DEFINICJE

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika niezalogowanego, służący do założenia Konta.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisów. Użytkownik może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.

Profil – funkcjonalność Konta pozwalająca Użytkownikowi na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji oraz innych umiejętności.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych w oparciu o Regulamin. Wykaz i opis Usług umieszczony został w Załączniku nr 1 do Regulaminu i stanowi jego integralną część. Użytkownik może samodzielnie modyfikować zakres Usług za pomocą odpowiednich ustawień w Ustawieniach (Prywatność).

Kredyty – zakupione lub przyznawane nieodpłatnie Użytkownikom przez Administratora  uprawnienie do realizacji Usług Serwisu o wartości w pln odpowiadającej ich ilości.

Administrator Serwisu lub Usługodawca  – Infopark sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS  0000389625, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5213608389.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 880).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

Ustawienia (Prywatność) – funkcjonalność Konta pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym na samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności.

Utwory – utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które będą publikowane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisów lub wybranych Usług.

Uwierzytelnienie – zewnętrzna usługa uwierzytelniająca (np. Facebook Connect), umożliwiająca założenie Konta i uzyskanie do niego dostępu.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych w ramach Serwisów.

Użytkownik Niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Usług oferowanych przez Serwisy, które nie wymagają założenia Konta.

Wizerunek – wizerunek, imię, nazwisko i cześć Użytkownika w rozumieniu art. 23 Kodeksu Cywilnego.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa:

a. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego, związane ze świadczeniem Usług,

b. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.

 

2. Regulamin określa Warunki korzystania z Serwisu, w tym zasady Rejestracji, publikacji Ogłoszeń i nabywania Usług Odpłatnych, a także kwestie dotyczące płatności i postępowania reklamacyjnego. Każdy korzystający z Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.

 

3. Użytkownicy niezalogowani mogą korzystać jedynie z ograniczonych funkcji Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z poszanowaniem przepisów prawa i zasad uczciwości.

 

4. W ramach Serwisu pracownikbudowlany.pl możliwe jest:

a. przeglądanie zawartości Serwisu;

b. korzystanie z Konta i powiązanych funkcjonalności, w zależności od rodzaju Profilu (Pracownik , Pracodawca lub Gość portalu)

c. odpłatna publikacja Ogłoszeń ;

d. korzystanie z Usługi Odpłatnej – promujących ogłoszenia w serwisie.

 

5. Usługi przeglądania zawartości Serwisu, oraz aplikowanie na oferty prac/zleceń są bezpłatne. Usługi które są świadczone odpłatnie zostały wskazane w Regulaminie.

 

6. Usługi płatności realizowane są przez zewnętrznych usługodawców na rzecz Użytkowników, na podstawie odrębnych stosunków prawnych, których Grupa właściciel portalu pracownikbudowlany.pl nie jest stroną.

 

7. Użytkownicy posiadający aktywne konta o Profilu Pracownik lub Pracodawca komunikujący się z innymi Użytkownikami poprzez funkcjonalność modułu „Wiadomości” w Serwisie,  wyrażają zgodę na przechowywanie przez administratora Serwisu treści konwersacji,. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik posiadający Profil: Pracownik lub Pracodawca potwierdza, że Administrator Serwisu  

 

8. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie w Serwisach Użytkownikowi i Użytkownikowi niezalogowanemu Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik i Użytkownik niezalogowany nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.

 

9. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

 

10. Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

II. ZAWARCIE UMOWY

1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem niezalogowanym z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych w ramach Serwisu, które nie wymagają założenia Konta.

 

2. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności Serwisu Użytkownik niezalogowany powinien dokonać Rejestracji Konta wybierając: konto o profilu pracownik lub konto o profilu pracodawca, co umożliwia korzystania  z następujących funkcjonalności Serwisu:

a. publikowania i zarządzania opublikowanymi Ogłoszeniami;

b. obserwowania Ogłoszeń innych Użytkowników;

c. zarządzania płatnościami i fakturami związanymi z usługami świadczonymi w Serwisie przez pracownikbudowlany.pl;

d. wysyłania i odbierania wiadomości do innych Użytkowników;

e. zamówienie dodatkowych Usług, np. promocja ogłoszeń;

 

3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą prawidłowego wypełnienia przez niego Formularza rejestracyjnego albo dokonania Uwierzytelnienia oraz zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.

 

4. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu:

a. Wyboru rodzaju profilu konta: „Pracownik” lub „Pracodawca”

b. loginu (adresu poczty elektronicznej) i hasła lub (b) tylko loginu. Zamiast wypełniania Formularza rejestracyjnego Użytkownik może dokonać Uwierzytelnienia.

c. zapoznania się z Regulaminem i jego załącznikami oraz akceptacji ich postanowień.

d. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba fizyczna reprezentująca podmiot gospodarczy ,która może dokonywać wszelkich czynności w ramach Serwisu na podstawie umocowania do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

e. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny albo dokonując Uwierzytelnienia oświadcza, że podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

 

5. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego albo dokonanym Uwierzytelnieniu, Usługodawca tworzy Konto (Profil „PRACOWNIK” lub „PRACODAWCA”) o nazwie odpowiadającej podanemu przez Użytkownika adresowi poczty elektronicznej. Na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wysyłany jest mail aktywacyjny w celu potwierdzenia założenia Konta. Ważność maila aktywacyjnego wynosi 24h od momentu wysłania z konta Usługodawcy. Jeżeli we wskazanym przez Usługodawcę okresie Użytkownik nie dokona potwierdzenia założenia Konta, nie będzie miał do niego dostępu i nie będzie mógł korzystać z Usług, które wymagają założenia Konta o wybranym profilu („PRACOWNIK” lub „PRACODAWCA”).

 

6. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym lub uzyskiwany przez Usługodawcę w przypadku dokonania przez Użytkownika Uwierzytelnienia. Użytkownik ma obowiązek w procesie Rejestracji oraz w toku korzystania z Serwisu podać dane prawdziwe, poprawne i aktualne i do których wykorzystywania jest uprawniony. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych w razie ich zmiany. Właściciel Serwisu pracownikbudowlany.pl ma prawo do blokady Konta w przypadku, gdy podane dane nie będą spełniały powyższych wymogów.

 

7. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem związanej ze świadczeniem Usług.

 

8. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisów lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora Serwisu.

 

9. Użytkownik uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz samodzielnie ustanowionego hasła. Zamiast wprowadzania loginu i hasła Użytkownik może dokonać Uwierzytelnienia.

 

10. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek takiego ujawnienia.

 

11. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

 

12. W rozsądnym czasie po zawarciu umowy, jednak przed rozpoczęciem świadczenia Usług, Usługodawca przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy.

 

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1. Do korzystania z Serwisu w pełnym zakresie wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, spełniającego poniższe wymogi:

a. aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;

b. prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową.

c. włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce);

 

2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.

 

3. Administrator Serwisu zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom oraz Użytkownikom niezalogowanym przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

 

4. Usługa Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jej opłaceniu i zaksięgowaniu przez Usługodawcę oraz zweryfikowaniu  treści ogłoszenia zgodnie z regulaminem i trwa przez kolejne 30 Dni:

 

5. W okresie trwania usługi - emisja Ogłoszenia w Serwisie pracownikbudowlany.pl, Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego niektóre parametry oraz usunąć Ogłoszenie.

 

6. Po wygaśnięciu Usługi emisji Ogłoszenia, treść ogłoszenia zostaje zarchiwizowana i dostępna w panelu administracyjnym Użytkownika, wraz ze wszystkimi wiadomościami skierowanymi do tego ogłoszenia, chyba że Użytkownik sam usunie zarchiwizowane Ogłoszenie.

 

7.Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników, osób działających w imieniu Użytkowników oraz Gości zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności oraz Polityka dotycząca Cookies i Podobnych Technologii.

 

8. Ogłoszenie z ofertą Pracy opublikowane przez Użytkownika o Profilu Pracodawca w Serwisie jest dostępne dla wszystkich korzystających z Serwisu. Wraz z Ogłoszeniem udostępniany będzie również formularz , umożliwiający Użytkownikom (zalogowanym – profil Pracownik jak i nie zalogowanym – Gość) do aplikowania na daną ofertę.

 

9. Z chwilą publikacji Ogłoszenia Użytkownik posiadający konto Pracodawcy udziela właścicielowi portalu pracownikbudowlany.pl niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu Ogłoszenia, w celu jego wyświetlania w Serwisie jak i w innym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych, portalach społecznościowych . Licencja obejmuje również uprawnienie do wykonywania praw zależnych do utworów, a w tym do korzystania ze stworzonych opracowań. Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z Serwisu.

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY, UŻYTKOWNIKA I UŻYTKOWNIKA NIEZALOGOWANEGO

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

 

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów,

b. wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług, w sposób wskazany w Załączniku nr 1 do Regulaminu, stanowiącym Wykaz i opis Usług,

c. odmowy świadczenia Usług jeżeli Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany narusza Regulamin,

d. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów poprzez zmianę Regulaminu.

 

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikowi lub Użytkownikowi niezalogowanemu nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

 

4. Użytkownik ma możliwość zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta, w tym Ustawień (Prywatność) i zmiany podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.

 

5. W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu systemów Usługodawcy, uniemożliwiających korzystanie z określonych Usług, funkcjonalności lub ustawień, Administrator Serwisu podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.

 

6. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Usług związanych z publicznym udostępnieniem w Serwisach swojego Wizerunku, na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie przez Administratora Serwisu. Administrator Serwisu oświadcza, że Wizerunek będzie wykorzystywany w celu poprawnej realizacji Usług, lub wykorzystywany będzie w celu identyfikacji Użytkownika, lub w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych.

 

7. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworów. Użytkownik udziela Administratorowi Serwisu nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji Usług, zezwalającej na korzystanie z Utworów na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.

 

8. Niezależnie od ust. 6 powyżej, w przypadku utrwalenia Wizerunku w ramach Utworu będzie on zwielokrotniany i rozpowszechniany przez Usługodawcę na polach eksploatacji określonych w ust. 7 powyżej.

 

9. Użytkownik oraz Użytkownik Niezalogowany korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:

a. podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,

b. publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,

c. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,

d. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,

e. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla Usługodawcy lub innych Użytkowników lub Użytkowników niezalogowanych,

f. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora Serwisu.

g. niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym do nieingerowania w zawartość Serwisu, Konta lub Kont innych Użytkowników, czy też w elementy informatyczne Serwisu;

h. nieuprawnionej identyfikacji jako inna  osoba prywatna jak i reprezentantant podmiotu gospodarczego.

i. niepodejmowania działań bezprawnych, w tym przesyłania lub publikowania z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu treści naruszających przepisy prawa, dobra osobiste, treści zawierających lub rozpowszechniających pornografię,  pornografię dziecięcą lub treści terrorystycznych i naruszających cudze prawa własności intelektualnej, a także treści o charakterze dyskryminującym lub rasistowskim;

j. powstrzymywania się od działania w złej wierze, świadomie wprowadzając w błąd właściciela Serwisu pracownikbudowlany.pl oraz korzystających Użytkowników podając nieprawdziwe informacje o ofercie pracy.

 

10. Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania Administratora Serwisu o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Serwisu. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.

 

11. Niezależnie od postanowień ust. 10 powyżej Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Użytkownika oraz Użytkownika niezalogowanego, zawierających treści niezgodne z Regulaminem, w tym treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.

 

12. Treść Ogłoszenia zamieszczana przez użytkownika powinna spełniać wymogi określone w Regulaminu, być zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała, treści Ogłoszenia powinna być w granicach prawa i z zachowaniem następujących wymogów:

a. Treść ogłoszenia powinna być sporządzona w j.polskim, rosyjskim lub j.ukrainskimi nie powinna zawierać słów uważanych za wulgarne;

b. treść Ogłoszenia powinna zawierać jasny, dokładny i kompletny opis Oferty Pracy. Zawierający zgodne z prawdą, jednoznaczne i niewprowadzające w błąd informacje co do oferowanej oferty pracy/zlecenia;

c. treść jednego Ogłoszenie może dotyczyć jednej oferty pracy;

d. treść ogłoszenia powinna nawiązywać do wybranej kategorii do której będzie przypisane ogłoszenie;

e. każde nowe ogłoszenie w portalu pracownikbudowlany.pl jest weryfikowane pod kątem zasad ujętych w regulaminie;

 

13. Wprowadzona treść przez użytkownika dotyczącego Ogłoszenia przed opublikowaniem jest weryfikowana przez Administratora Serwisu pracownikbudowlany.pl i sprawdzana pod kątem zgodności z regulaminem. Administrator Serwisu pracownikbudowlany.pl uprawniony jest do edytowania treści niezgodnych z Regulaminem lub usunięcia Ogłoszenia, traktując takie ogłoszenie jak SPAM.

 

14. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać zobowiązania określonego w Regulaminie, korzystając z funkcjonalności przesyłania wiadomości do innych Użytkowników, uzupełniając dane związane z profilami „Pracownik” , „Pracodawca”. Przesyłanie tych treści odbywa się w sposób zautomatyzowany i nie podlega weryfikacji przez właściciela portalu pracownikbudowlany.pl

 

15.Każda zmiana w treści  Ogłoszenia dokonana przez Użytkownika po jego publikacji w Serwisie pracownikbudowlany.pl jest weryfikowana przez administratora serwisu pracownikbudowlany.pl i sprawdzana pod kątem zgodności z regulaminem. Administrator Serwisu uprawniony jest do edytowania treści niezgodnych z Regulaminem lub usunięcia Ogłoszenia, traktując takie ogłoszenie jak SPAM.

 

16.Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu ma możliwość zgłoszenia  Administratorowi treści bezprawnych lub sprzecznych z Regulaminem, Publikowanych na stronach serwisu pracownikbudowlany.pl , za pośrednictwem funkcjonalności “zgłoś naruszenie” – funkcja dostępna w ramach publikowanego Ogłoszenia . Zgłaszający powinien wyjaśnić powodów, dla których uznaje daną treść za bezprawną lub sprzeczną z Regulaminem oraz wedle jego wyboru, danych kontaktowych.

 

17.W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, że treść publikowana lub przesyłana za pomocą Serwisu posiada bezprawny charakter lub narusza postanowienia Regulaminu Administrator Serwisu może:

a. podjąć właściwe czynności wyjaśniające, poprzez kontakt z podmiotem zgłaszającym nadużycie, dostawcą danej treści, właściwym organem lub zewnętrznym doradcą;

b. niezwłocznie zablokować daną treść (treść nie będzie widoczna w Serwisie); informując autora danej treści o blokadzie danej treści podając powód decyzji o blokadzie.

c. Niezwłocznie usuwać treści po zawiadomienia właściwego organu publicznego,  lub sprzeczności  z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz  jeśli ujawnienie tych treści    zagraża życiu lub zdrowiu osób.

d. Zamrożenie odpłatnych Usług powiązanych  z ogłoszeniem na czas rozstrzygnięcia decyzji o blokadzie.

 

18. Użytkownik ma możliwość zakwestionowania decyzji w przedmiocie blokady treści przesyłanej czy publikowanej przez niego z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu, poprzez złożenie sprzeciwu.

 

19.W przypadku uznania sprzeciwu.

a. zablokowana treść zostaje przywrócona i opublikowana ponownie na stronie serwisu;

b. jeżeli Ogłoszenie było objęte jedną z Usług Odpłatnych, usługi te będą kontynuowane do czasu ich wygaśnięcia.

 

20. W przypadku uznania sprzeciwu,  za bezzasadny lub niewniesienia przez Użytkownika Biznesowego sprzeciwu w terminie 7 dni od pozyskania informacji o blokadzie ogłoszenia:

a. zablokowana treść zostaje bezpowrotnie usunięta z Serwisu;

b. jeżeli dana treść była objęta jedną z Usług odpłatnych, pobrana wcześniej opłata za emisję Ogłoszenia oraz związanych z danym Ogłoszeniem Usług Odpłatnych nie będzie zwracana  Użytkownikowi.

 

21. Administrator Serwisu uprawniony jest do usunięcia Oferty Pracy lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Użytkowników Serwisu,

 

22. Użytkownik zostanie poinformowany o blokadzie danej treści, w formie wiadomości e-mail, ze wskazaniem zablokowanej treści, powodów decyzji o blokadzie ze wskazaniem podstaw decyzji wynikających z treści Regulaminu.

 

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Administrator Serwisu ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Użytkownika oraz Użytkownika niezalogowanego na każdą ewentualną w chwili wyrażenia przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego woli związania się umową o świadczenie takiej Usługi.

 

2. Wszystkie płatności podawane w serwisie pracownikbudowlany.pl za proponowane usługi są cenami brutto.

 

3. Korzystając z płatności elektronicznych podpiętych do płatności za Usługi płatne oferowane w Serwisie (za wyjątkiem płatności Kredytami) wymagać będzie nawiązania odrębnego stosunku prawnego z dostawcą danej usługi płatniczej i zaakceptowania jego regulaminu. Administrator portalu pracownikbudowlany.pl nie jest stroną takiego stosunku i nie ma możliwości ingerowania w jego treść ani sposób realizacji. W razie jakichkolwiek problemów z płatnością Użytkownik powinien skontaktować się z właściwym operatorem płatniczym.

 

4. Świadczone płatne usługi przez Serwis są dokumentowane fakturami, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

5. Domyślną formą udostępniania Użytkownikowi faktur jest forma elektroniczna. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, przesyłanych na adres mailowy użytkownika podany w czasie procesu rejestracji.

 

6. Użytkownik ma wgląd do wystawionych dokumentów sprzedaży przez właściciela portalu pracownikbudowlany.pl w swoim panelu administracyjnym dostępnym po zalogowaniu w zakładce „Płatności”.

 

7. Udostępniane faktury przez właściciela Serwisu w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktur,  poprzez zapisanie ich w formacie pliku .pdf .

 

8. W przypadku wcześniejszego zakończenia emisji Ogłoszenia z powodu wygaszenia Ogłoszenia przez Użytkownika, opłata pobrana za publikację danego Ogłoszenia oraz związanych z nim Usług Odpłatnych za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.

 

9. Użytkownik może dokonywać płatności za Usługi: publikację j i wyróżnienia ogłoszenia w Serwisie za pomocą wcześniej posiadanych  Kredytów (jeden kredyt odpowiada wartości 1 PLN). Wszystkie transakcje przeprowadzone za pomocą Kredytów są odnotowywane , archiwizowane i dostępne do wglądu na Koncie Użytkownika w zakładce „Płatności”.

 

10. Ogłoszenia niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami lub postanowieniami Regulaminu, dodane w niewłaściwej Kategorii, podobne lub ich duplikaty, wielokrotnie powtórzone (o charakterze spamu), uznane za obraźliwe, zawierające treści lub przedmioty pornograficzne lub erotyczne, treści, które mogą być interpretowane jako promowanie nieheteronormatywnych czynności seksualnych lub erotycznych w zamian za pieniądze, a także treści będące próbą oszustwa lub, naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą wygaszane – nie będą publikowane, a pobrana wcześniej opłata za emisję Ogłoszenia oraz związanych z danym Ogłoszeniem nie będzie zwracana Użytkownikowi.

 

Ogłoszenia płatne

1. Publikacja przez Użytkownika płatnego Ogłoszenia w Serwisie jest możliwa po wykupieniu przez Użytkownika: pojedynczego Ogłoszenia – zgodnie z cennikiem

 

Usługi Promowania Ogłoszeń

1. Użytkownik chcąc zwiększyć atrakcyjność Ogłoszenia może skorzystać z płatnych Usług Promowania w postaci: Podbicia Ogłoszenia, Wyróżnienia

 

2. Użytkownik może skorzystać z każdej z Usług Promowania w momencie publikacji Ogłoszenia lub w trakcie jego emisji.

 

3. Użytkownik może dokonywać płatności w serwisie za usługi płatne, za pomocą Kredytów po wcześniejszym ich zakupieniu. Wartość kredytu jest przeliczana w stosunku 1 Kredyt = 1 PLN.

 

Cennik

Emisja ogłoszenia na 30 dni z wykorzystaniem całej funkcjonalności serwisu - promocja 0 PLN

Wyróżnienie ogłoszenia na 30 dni – 80 PLN

Jednorazowe Podbicie Ogłoszenia – 40 PLN


Ogłoszenia na listach ogłoszeń są wyświetlane według daty dodania. Każdego dnia pozycja Twojego ogłoszenia na listach spada. Jeżeli chcesz ponownie umieścić swoje ogłoszenie na górze listy skorzystaj z opcji podbij. Ogłoszenie wyświetli sie jako pierwsze do momentu dodania nowego ogłoszenia lub podbicia.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator Serwisu  oraz Użytkownik i Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.

 

2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych wykorzystywanych przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego w ramach korzystania z Serwisów i uniemożliwił dostęp do takich danych lub informacji, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę.

 

3. Administrator Serwisu nie ponosi wobec Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.

 

4. Administrator Serwisu nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

b. treści udostępniane przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego w wyniku korzystania z Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,

c. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisach lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego,

d. utratę przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora Serwisu  (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego,

e. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Administratora Serwisu nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),

f. podania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,

g. nieprzestrzeganie przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego postanowień Regulaminu.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Każdy Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.

 

2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych określa Polityka Prywatności.

 

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik i Użytkownik niezalogowany mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

 

2. Reklamacje rozpatruje Administrator Serwisu.

 

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a. oznaczenie Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),

b. adres Serwisu, którego reklamacja dotyczy,

c. przedmiot reklamacji ID-ogłoszenia,

d. okoliczności uzasadniające reklamację.

 

4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Administratora Serwisu.

 

5. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”) należy składać:

a. na adres Administratora Serwisu: Infopark sp. z o.o., ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa,

b. za pośrednictwem dostępnego w Serwisach formularza, lub

c. na adres poczty elektronicznej: pomoc@pracownikbudowlany.pl.

 

6. Administrator Serwisu dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 30 dni od ich otrzymania od Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Administrator Serwisu zawiadomi Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji zgodnie z ust. 3 powyżej.

 

7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

 

IX. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

1. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu ma możliwość kontaktu z Administratorem Serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie pod zakładką Kontakt. Użytkownik korzystający z formularza powinien wybrać temat kontaktu wypełnić pola treść oraz pozostawić  dane kontaktowe umożliwiające odpowiedz Administratora Serwisu.

 

2. Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany mogą kontaktować się z Administratorem Serwisu we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu: pisemnie na adres Administratora Serwisu: Infopark sp. z o.o., ul. Belwederska20/22 , 00-762 Warszawa, mailowo na adres: pomoc@pracownikbudowlany.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: tel.(22) 851 00 01, Opłata dla Użytkownika oraz Użytkownika niezalogowanego za połączenie z numerami telefonów wskazanymi w ust. 1 powyżej nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany.

 

X. ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

 

2. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta, a Użytkownik niezalogowany poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.

 

3. Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Administratora Serwisu: Infopark sp. z o.o., ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa lub mailowo na adres: pomoc@pracownikbudowlany.pl. 

 

4.Umowa usługi Konta może zostać rozwiązana przez Użytkownika z zachowaniem poniższych zasad:

a. prawo do usunięcia Konta pozostaje bez wpływu na uprawnienia Użytkownika do prawa odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, przewidzianych przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem;

b. usunięcie Konta możliwe jest poprzez: wybranie odpowiedniej opcji w panelu administracyjnym Użytkownika dostępnym po zalogowaniu.

c. wraz z usunięciem Konta przez Użytkownika wygasają pozostałe umowy obowiązujące właściciela portalu pracownikbudowlany.pl z Użytkownikiem dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu;

d. po usunięciu Konta albo rozwiązaniu umowy Konta, Użytkownik traci dostęp do informacji przekazanych lub wygenerowanych w toku korzystania z Serwisu.

e. po usunięciu przez Użytkownika - Konta o Profilu „Pracodawca”, Użytkownik nie przysługuje prawo zwrotu za publikacje jak i pakiety promujące ogłoszenia, które w chwili usunięcia Konta „Pracownik” przez Użytkownika były aktywowane.

 

5. Administrator Serwisu ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto Użytkownika, w następujących przypadkach:

a. naruszenia przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego istotnych postanowień Regulaminu,

b. powzięcia przez Administratora Serwisu uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora Serwisu,

c. umieszczania w Serwisie lub w Koncie przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora Serwisu,

d. wykorzystywania przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego Usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem,

e. usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia Konta,

f. otrzymywania przez Administratora Serwisu powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.

g. nie zalogował się na Koncie przez okres dłuższy niż 24 miesiące. W rezultacie Użytkownik nie będzie już uprawniony do korzystania z usuniętego Konta. Informacja o rozwiązaniu umowy zostanie wysłana Użytkownikowi z 30-dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail podany podczas Rejestracji.

h. pomimo kierowanych upomnień przez administratora Serwisu do zaprzestania określonych działań lub zaniechań naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, kontynuuje wskazane w wezwaniu działania.

 

6. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług, Administrator Serwisu poinformuje Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia rozwiązania.

 

7. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego, w tym usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Administratora Serwisu, wynikającym z naruszenia Regulaminu.

 

8. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

a. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

b. Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html

W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. 22 55 60 332, 22 55 60 333, E-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin obowiązuje bezterminowo. Administrator Serwisu może w każdym czasie z ważnych przyczyn, w tym wskazanych w pkt X ust. 4 Regulaminu, zakończyć świadczenie Usług (w tym usługi Konta) za pośrednictwem Serwisów, przesyłając o tym informację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:

a. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,

c. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisów, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,

d. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisów oraz którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Administrator Serwisu.

 

3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Użytkownika lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.

 

4. Użytkownikowi i Użytkownikowi niezalogowanemu, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z pkt X ust. 2 Regulaminu.

 

5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.

 

6. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług zgodnie z Regulaminem będzie rozstrzygał polski sąd powszechny.

 

7. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.

 

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

9. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

 

Załącznik nr 1

 

Użytkownik konta profil Pracownik

1.Każdy użytkownik mający aktywne konto Pracownik, może wybrać czy reprezentuje: osobę fizyczną poszukującą pracy czy też reprezentuje podmiot gospodarczy poszukujący zleceń.

 

2.Każdy Użytkownik posiadający aktywne konto Pracownik  może dodać dokument zawierający jego życiorys CV lub ofertę podmiotu gospodarczego jaki reprezentuje Konto pozwala na zmianę, dodanie jak również usunięcie dokumentu CV / oferty w dowolnym momencie.

 

3.Do Konta można przypisać wyłącznie dokument CV/Ofertę w formacie .doc,  .pdf Max. Waga 2MB takiego pliku nie może przekraczać 2 MB.

 

4.W danym momencie do Konta Użytkownika może być przypisany wyłącznie jeden dokument CV lub oferta.

 

5.Administrator Serwisu  nie odpowiada ani w żaden sposób nie ingeruje w treści dostarczone przez Użytkownika o profilu Pracownik w dołączonym dokumencie CV / ofercie. Całkowitą odpowiedzialność za dostarczoną treść w dołączonych dokumentach ponosi  Użytkownik, który jest odpowiedzialny, w szczególności za prawidłowość oraz legalność zawartych w nim danych.

 

6.W ramach Konta  profil Pracownik, każdy Użytkownik może ponadto uzupełnić profil kandydata, tj. podać swoje dane osobowe  jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, historia edukacji i doświadczenia zawodowego oraz zdobyte. Formularz kandydata może być na bieżąco edytowany (dane w nim zawarte mogą być usuwane, dodawane i zamieniane)

 

7.Dokument CV/Oferta oraz opis Profilu kandydata – jego treść jest udostępniana jedynie wybranym Użytkownikom posiadającym konto Pracodawca tylko i wyłącznie za zgodą właściciela Profilu Pracownik w procesie Aplikowania na wybrane oferty.

 

Aplikowanie, Odpowiadanie na Ogłoszenia w Kategorii Praca

 

1.Zarówno Użytkownik mający aktywny profil „Pracownik” jak i Użytkownik nie mający żadnego aktywnego profilu nazywany „Gościem lub Gościówą” może skontaktować się z Pracodawcą i aplikować na wybraną ofertę pracy za pomocą kilku opcji przypisanych do ogłoszenia przez „Pracodawcę”:

a. poprzez dane kontaktowe podane w treści Ogłoszenia przez „Pracodawcę”

b. poprzez formularz udostępniony w ramach serwisu służący do Aplikowania podpięty pod przycisk Aplikuj, przypisany do każdego ogłoszenia.

c. poprzez zewnętrzny formularz lub system rekrutacyjny Pracodawcy, do którego został podpięty przycisk Aplikuj widoczny pod każdą ofertą.

 

2.Administrator Serwisu nie odpowiada za przebieg kontaktu oraz procesu rekrutacyjnego między Pracodawcą a Użytkownikiem.

 

3.Właściciel Serwisu nie odpowiada za działanie zewnętrznych stron, serwisów i aplikacji „Pracodawcy”, do których Użytkownik zostanie odesłany.

 

4.Każda czynność związana z odpowiedzią na ogłoszenie o ofertę pracy/zlecenie jest inicjowana wyłącznie na żądanie Użytkownika  posiadającego  Konto „Pracownik” lub Gościa serwisu .Tym samym wyraża on dobrą wolę na przekazanie odpowiednio dokumentu CV/oferty oraz wszystkich innych danych osobowych, które Użytkownik załącza danemu Pracodawcy. Podanie tych danych, konieczne jest do skorzystania z usługi Aplikuj na Ogłoszenia.

 

Usługi dedykowane Użytkownikowi mającym konto o profilu Pracodawca 

Dodawanie Ogłoszeń w Kategorii Praca i możliwość nawiązania kontaktu z Kandydatem

 

1.O wszystkich treściach zamieszczonych w Ogłoszeniu decyduje Użytkownik mający aktywne Konto o profilu  Pracodawca. Pracodawca powinien także uwzględnić we własnym zakresie konieczność ewentualnego dodania do ogłoszenia treści wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jako administrator danych potencjalnych Kandydatów, którzy zdecydują się z nim skontaktować.

 

2.Pracodawca publikując ogłoszenie z danymi osobowymi osób trzecich (np. wskazując osoby kontaktowe odpowiedzialne za rekrutacje),  potwierdza, że legitymuje się odpowiednią podstawą prawną do przekazania takich danych osobowych właścicielowi portalu oraz zobowiązany jest do poinformowania podmiotu tych danych, iż właściciel portalu przetwarza te dane w ramach Ogłoszenia, w szczególności w zakresie archiwizacji Ogłoszeń, zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności.

 

3.Administrator Serwisu  nie odpowiada za przebieg kontaktu oraz procesu rekrutacyjnego między Pracodawcą a Kandydatem.

 

4.Administrator Serwisu nie odpowiada za działania zewnętrznych stron, serwisów i aplikacji Pracodawcy, do których odsyła Pracodawca w ogłoszeniu o pracę.

 

5.Pracodawca zobowiązany jest zapewnić zgodność procesu rekrutacyjnego z powszechnie obowiązującym prawem we własnym zakresie.

 

6.Właściciel portalu pracownikbudowlany.pl nie pobiera żadnych prowizji od zawartych umów pracy pomiędzy Pracodawcą a Aplikującym, ani nie jest w żadnym stopniu stroną uzgadniającą warunki i zasady zatrudnienia.

 

Zakładka dedykowana Pracodawcom

1.Użytkownika o aktywnym Profilu  „Pracodawca”, po zalogowaniu ma dostęp do panelu administracyjnego, posiadającego funkcjonalności potrzebną do zarządzaniu procesami rekrutacyjnymi takie jak:

a. zarządzanie opublikowanymi Ogłoszeniami o pracę w Serwisie

b. zarządzanie oraz wgląd do CV/ofert nadesłanych poprzez funkcjonalność Serwisu;

c. zarządzanie wymianą wiadomości z Kandydatem.

d. zarządzaniem treścią opisującą profil i charakterystykę działalności Pracodawcy

e. zarządzanie i wgląd do historii płatności

 

2.Skorzystanie z opisanych wyżej funkcjonalności jest bezpłatne, wymaga posiadania Konta Pracownik oraz przynajmniej jednego wcześniej opublikowanego Ogłoszenia.

 

3.Każde nowe zgłoszenie – nadesłane CV/oferta ma nadawany status wiadomości jako nowe. Pracodawca tym samym zgadza się na otrzymywanie powiadomień mailowych na wskazany adres podany przy rejestracji z informacją o nowym kandydacie.

 

4.Kandydat jest każdorazowo informowany czy jego CV/oferta został dostarczona i przeczytana przez Pracodawcę.

 

5.Funkcjonalność wiadomości dostępna po zalogowaniu w profilu Pracownik oraz Pracodawca, umożliwia prowadzenie korespondencji z Kandydatem, który wysłał dane CV/ofertę, również uzyskanie dostępu do Profilu Kandydata, jeśli dany Kandydat wyraził na to zgodę.

 

6.Od momentu przekazania danych osobowych zapisanych w CV/Profilu Pracownika/Ofercie przez Kandydata. Pracodawca na podstawie przepisów określających ochronę danych osobowych staje się ponadto odrębnym administratorem tych danych osobowych na cele rekrutacji i ewentualnie na inne cele wyznaczone zgodnie z prawem przez Pracodawcę.

POLITYKA PRYWATNOŚCI


obowiązuje od 24 września 2018 r.
Infopark sp. z o.o., właściciel serwisu twojarobota.pl, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej serwisów.
W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.
Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

1. JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?

Infopark, infopark.pl, my, nasze – Infopark sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa.
Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisów, wykorzystywanych do zarządzania usługami.
Nasi klienci – klienci Infopark Sp. z o.o., Infopark świadczy usługi reklamowe, to znaczy usługi dostarczania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług takich podmiotów do Użytkowników.
Pracodawcy – pracodawcy lub agencje doradztwa personalnego publikujący ogłoszenia o pracę w naszych Serwisach.
Profil – funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji oraz innych umiejętności.
Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Infopark sp. z o.o.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Serwis lub Serwisy – serwisy internetowe należące do Infopark Sp. z o.o., w ramach których Infopark świadczy swoje usługi. Serwisy umieszczone są pod następującymi adresami:
Ustawienia (Prywatność) – funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z wybranych usług na odpowiednie zarządzanie tymi usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności.
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z usług oferowanych przez Infopark Sp.z o.o. w Serwisach.
Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez Infopark Sp. zo.o. w Serwisach, które nie wymagają założenia Konta.
Ty, Twój – odpowiednio Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany.
W Polityce Prywatności używamy także nazw poszczególnych usług i funkcjonalności Konta (np. Rekomendowane oferty pracy), które zostały zdefiniowane i szczegółowo opisane w Regulaminie

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Infopark Sp. z o.o. jest administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisów.
W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:
    a) za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub
    b) z naszym Inspektorem Ochrony Danych: drogą mailową na adres: ido@twojarobota.pl.

3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

W związku z tym, że świadczymy różne usługi dla Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.
Założenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w Serwisach
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym do Serwisów, to znaczy adres e-mail oraz ustanowione przez Ciebie hasło. Jeżeli rejestrujesz się do Serwisów za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Facebook Connect), zbieramy także Twoje imię i nazwisko.
Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Usługi niewymagające założenia Konta
Rodzaje usług. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług niewymagających założenia Konta, takich jak: Rekomendowane oferty pracy w Serwisach, Wyszukiwarka ofert w Serwisach, oraz Wzory CV i listów motywacyjnych, dokumenty i poradniki.
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, to znaczy: dane dotyczące oglądanych przez Ciebie ofert pracy i ofert edukacyjnych, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. W przypadku korzystania z chatbota w aplikacji Messenger, przetwarzamy również dane udostępniane przez Ciebie w profilu Facebook (np. Twoje zdjęcie profilowe) oraz wszelkie dane, które podajesz w wiadomościach przesyłanych za pośrednictwem aplikacji Messenger.
Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Usługi i funkcjonalności wymagające założenia Konta
Rodzaje usług i funkcjonalności. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług wymagających założenia Konta, takich jak: Aplikowanie na oferty pracy, Raporty o zarobkach, Kreator CV oraz następujących funkcjonalności Konta: Aplikowanie Profilem, Rekomendowane oferty pracy (otrzymywane na podany adres e-mail lub w formie powiadomień w aplikacji mobilnej), Informowanie o statusie aplikacji, Wypełnianie Profilu dokumentem CV, Zapisane oferty pracy, Historia aplikowania na oferty pracy, Udostępnianie Profilu oraz Powiadomienia JobAlert.
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przez Ciebie w Profilu oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, to znaczy: dane dotyczące oglądanych przez Ciebie ofert pracy i ofert edukacyjnych, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.
Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Konta (dane obligatoryjne). Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne (np. w zakresie danych o aktualnym i ostatnim miejscu pracy). Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Konta. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisów oraz ułatwienie korzystania z Serwisów i aplikacji mobilnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisów
Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisów oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania i wysłanych aplikacji na oferty pracy, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami
Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Profilu, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania
Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Profilu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku. W przypadku korzystania z chatbota w aplikacji Messenger, przetwarzamy również dane udostępniane przez Ciebie w profilu Facebook (np. Twoje zdjęcie profilowe) oraz wszelkie dane, które podajesz w wiadomościach przesyłanych za pośrednictwem aplikacji Messenger.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami oraz Użytkownikami niezalogowanymi, opartych na rzetelności i lojalności.
Badanie Twojej satysfakcji
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: adres email oraz informację o dacie wysłanej aplikacji na ofertę pracy, jak również Twoje odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas usług.

4. W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI?

Nasze Serwisy mają na celu jak najlepsze dopasowanie ofert pracy oraz wszelkich komunikatów marketingowych do Twoich zainteresowań i preferencji (profilowanie). W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji poniżej opisujemy, na czym polega profilowanie.
Rekomendowane oferty pracy
Rodzaj usług. Rekomendowane oferty pracy to specjalny, indywidualny raport o ofertach pracy publikowanych w Serwisie. Rekomendowane oferty pracy są dla Ciebie prezentowane w Serwisie przed i po zalogowaniu, jak również w formie powiadomień w aplikacji mobilnej i w przeglądarce internetowej (powiadomienia web push) oraz przesyłane na podany przez Ciebie adres email.
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta, przy uzupełnianiu Profilu oraz dane podane w dokumentach zapisanych przez Ciebie w Koncie (w szczególności dane zawarte w Twoim CV), jak również dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, rejestrowane oraz przechowywane za pośrednictwem plików cookies, w szczególności informacje o wysłanych aplikacjach na oferty pracy (kliknięcia w przycisk „Aplikuj teraz” lub „Aplikuj mobilnie”) i odsłony formularza aplikowania niezakończone wysłaniem aplikacji.
Profilowanie. Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu zawodowego, odpowiadającego Twoim umiejętnościom, wykształceniu, doświadczeniu, zainteresowaniom i preferencjom. Następnie na podstawie tak stworzonego profilu zawodowego wybieramy i przedstawiamy Ci najlepiej do Ciebie pasujące oferty pracy.
Równowaga interesów. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że prezentowanie Ci rekomendowanych ofert pracy, połączone z profilowaniem, nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości. W toku ważenia interesów, praw i wolności uwzględniliśmy następujące okoliczności:
a) rekomendowane oferty pracy stanowią narzędzie zapewniające Tobie łatwiejsze dotarcie do pożądanych ofert pracy w porównaniu z tradycyjnymi narzędziami, opartymi na samodzielnym definiowaniu kryteriów wyszukiwania. Użytkownicy oraz Użytkownicy niezalogowani doceniają dostępność tego narzędzia w Serwisie i skłonni są korzystać z Serwisu właśnie z uwagi na jego dostępność. Pozwala nam to przyjąć, że przetwarzanie danych osobowych w celu zapewnienia Ci rekomendowanych ofert pracy jest zgodne z Twoimi rozsądnymi oczekiwaniami;
b) prezentowanie rekomendowanych ofert pracy w aplikacji mobilnej, w przeglądarce internetowej (powiadomienia web push) oraz przesyłanie ich na adres email jest zgodne z rozsądnymi oczekiwaniami Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych. Wyrazili oni bowiem chęć otrzymywania takich komunikatów (m.in. odrębnie dla powiadomień w przeglądarce internetowej oraz w wiadomościach email), zgodnie z przepisami o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz prawa telekomunikacyjnego;
c) tworzymy Twój profil zawodowy na podstawie podanych przez Ciebie danych oraz danych wynikających z Twojej aktywności w Serwisach (profilowanie). Następnie wykorzystujemy stworzony w ten sposób profil w celu indywidualizacji rekomendowanych ofert pracy. Zapewniamy przy tym, że wdrożyliśmy odpowiednie gwarancje ochrony Twojej prywatności, a mianowicie:
i. korzystamy jedynie z danych dotyczących sfery zawodowej Twojego życia. Interesuje nas jedynie to, co dotyczy Twojej pracy, nie zaś Twojego życia prywatnego,
ii. korzystamy jedynie z danych dotyczących Twojej aktywności w Serwisach. Interesuje nas, jakich ofert pracy szukasz i które oferty Cię zainteresowały, nie zaś to, co robisz na innych stronach internetowych;
d) szanujemy Twoją wolę i ułatwiamy Ci realizację Twoich praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie rekomendowanych ofert pracy, m.in. w przeglądarce internetowej oraz w wiadomościach email z poziomu ustawień Konta (zakładka Ustawienia (Prywatność)) lub z poziomu ustawień przeglądarki.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na rekomendowaniu ofert pracy, które mogą odpowiadać Twoim preferencjom i zainteresowaniom.
Udostępnianie Profilu
Rodzaj usług. Udostępnianie Profilu dotyczy dwóch przypadków:
1) udostępnienia Profilu w oparciu o stworzony przez nas w sposób automatyczny profil zawodowy kandydata; stworzony przez nas profil zawodowy jest porównywany z oczekiwaniami pracodawców tak, abyśmy mogli udostępnić Profil tym pracodawcom, którzy publikują najlepiej do Ciebie dopasowane oferty pracy (ocena twojarobota.pl);
2) udostępnienia Profilu w oparciu o zdefiniowane przez nas filtry wyszukiwania kandydatów; potencjalni pracodawcy mogą samodzielnie, przez odpowiednią kombinację filtrów, stworzyć pożądany profil zawodowy kandydata i znaleźć odpowiednie osoby (bez oceny twojarobota.pl).
Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta, przy uzupełnianiu Profilu oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, rejestrowane oraz przechowywane za pośrednictwem plików cookies, w szczególności datę ostatniej aktualizacji Profilu, informacje o wysłanych aplikacjach na oferty pracy (kliknięcia w przycisk „Aplikuj teraz” lub „Aplikuj mobilnie”) oraz historię polecania kandydata.
Profilowanie. Powyższe dane osobowe wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu zawodowego, odpowiadającego Twoim umiejętnościom, wykształceniu, doświadczeniu, zainteresowaniom i preferencjom. Następnie tak stworzony profil zawodowy porównujemy z oczekiwaniami pracodawców, aby polecić Cię pracodawcom, którzy publikują, w naszej ocenie, najlepiej do Ciebie dopasowane oferty pracy.
Podstawa prawna. Zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda taka obejmuje obydwa przypadki Udostępniania Profilu, o których mowa powyżej (ocena twojarobota.pl , bez oceny twojarobota.pl). Udzielona zgoda obejmuje, oprócz udostępnienia Profilu przez Infopark, również wykorzystanie danych osobowych, zawartych w udostępnionym Profilu, przez pracodawców do celów prowadzenia przez nich rekrutacji na różne stanowiska.
Marketing naszych produktów i usług oraz naszych klientów
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta, uzupełnianiu Profilu oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisach, odwiedziny na głównych stronach Serwisów i ich podstronach, daty logowania i rejestracji, dane dotyczące korzystania z określonych usług w Serwisach, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą.
Profilowanie. Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu zawodowego, odpowiadającego Twoim umiejętnościom, wykształceniu, doświadczeniu, zainteresowaniom i preferencjom. Następnie do tak stworzonego profilu zawodowego dopasowujemy informacje marketingowe dotyczące naszych produktów i usług oraz naszych klientów, które mogą Cię zainteresować.
Remarketing. W celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Serwisami korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów marketingowych na innych stronach niż Serwisy. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o Twojej aktywności w Serwisach. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług oraz produktów i usług naszych klientów (w tym potencjalnych pracodawców).
Równowaga interesów. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że marketing połączony z profilowaniem nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości. W toku ważenia interesów, praw i wolności uwzględniliśmy następujące okoliczności:
a) wyraziłeś chęć otrzymywania komunikatów marketingowych na podany adres email (odrębnie dla komunikatów dotyczących twojarobota.pl oraz naszych klientów), a zatem uznaliśmy, że możesz rozsądnie oczekiwać, że będziemy wysyłać do Ciebie tego rodzaju komunikaty;
b) Twoje rozsądne oczekiwanie wiąże się z otrzymywaniem komunikatów dotyczących nie tylko twojarobota.pl ale także naszych klientów (w tym potencjalnych pracodawców). Informacje dotyczące potencjalnych pracodawców (ich produktów, usług lub wizerunku) są, ze względu na specyfikę Serwisu, szczególnie oczekiwane przez Użytkowników, aktywnie poszukujących zatrudnienia;
c) w ramach marketingu produktów i usług naszych klientów nie przekazujemy Twoich danych osobowych tym klientom; w ten sposób ograniczamy krąg osób mających dostęp do Twoich danych osobowych;
d) tworzymy Twój profil zawodowy na podstawie podanych przez Ciebie danych oraz danych wynikających z Twojej aktywności w Serwisach (profilowanie). Następnie wykorzystujemy stworzony w ten sposób profil w celu indywidualizacji wysyłanych do Ciebie komunikatów marketingowych. Zapewniamy przy tym, że wdrożyliśmy odpowiednie gwarancje ochrony Twojej prywatności, a mianowicie:
i. korzystamy jedynie z danych dotyczących sfery zawodowej Twojego życia. Interesuje nas jedynie to, co dotyczy Twojej pracy, nie zaś Twojego życia prywatnego;
ii. korzystamy jedynie z danych dotyczących Twojej aktywności w Serwisach, Interesuje nas, jakich ofert pracy szukasz i które oferty Cię zainteresowały, nie zaś to, co robisz na innych stronach internetowych;
e) szanujemy Twoją wolę i ułatwiamy Ci realizację Twoich praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych drogą mailową m.in. z poziomu ustawień Konta (zakładka Ustawienia (Prywatność)), jak również z poziomu otrzymywanych wiadomości mailowych. Jednocześnie wycofanie zgody na otrzymywanie takich komunikatów traktujemy jako zgłoszenie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby marketingowe.

5. CO SIĘ DZIEJE Z TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI, GDY APLIKUJESZ NA OFERTY PRACY?

W przypadku, gdy korzystasz z Usługi Aplikowanie na oferty pracy przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak: adres e-mail oraz dane zawarte w formularzu aplikacyjnym, dla celów prowadzenia statystyk oraz mierzenia ruchu w naszym Serwisie. Ponadto wymagamy od Ciebie podania adresu e-mail po kliknięciu w przycisk „Aplikuj teraz” lub „Aplikuj mobilnie” w celu skierowania Cię na odpowiedni ekran w naszym Serwisie (logowania lub rejestracji) i umożliwienia Ci jak najszybszego przesłania oferty pracy do pracodawcy.
Nie przetwarzamy danych osobowych zawartych w Twoim CV, formularzu rekrutacyjnym czy innych dokumentach zamieszczonych przez Ciebie w Koncie, dla celów prowadzenia rekrutacji. W tym zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie na polecenie pracodawcy, który zamieścił daną ofertę pracy. Pośredniczymy jedynie w wymianie danych osobowych pomiędzy Tobą a pracodawcą i nie jesteśmy administratorem tych danych.

6. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
Pracodawcy
Udostępniamy Twoje dane osobowe pracodawcom korzystającym z naszych Serwisów. Do udostępnienia danych osobowych dochodzi w przypadku korzystania z funkcjonalności Udostępniania Profilu. Pracodawcy, którym udostępniamy Twoje dane osobowe samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym zakresie naszym poleceniom. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania i zaniechania.
Aktualną listę pracodawców możesz znaleźć tutaj
Dostawcy usług
Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisów. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdziesz tutaj. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.
Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w Serwisach, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności Konta (np. Wypełnienie Profilu dokumentem CV).
Administratorzy. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Twoich danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii remarketingowych oraz prowadzą badania statystyczne.
Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 2 Polityki Prywatności.
Organy państwowe
Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe Użytkowników przechowujemy przez okres posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu Konta Twoje dane osobowe zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).
Dane osobowe Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych zawarte w plikach cookies przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.
Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych, którzy kierują do nas różne zapytania, skargi i wnioski, w tym dane zawarte w treści kierowanych do nas wiadomości, przetwarzamy przez okres niezbędny do rozpatrzenia danego zapytania, skargi lub wniosku, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od otrzymania określonej wiadomości. Jeżeli określona wiadomość stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, możemy przechowywać takie wiadomości i zawarte w nich dane osobowe do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

8. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na formularzu kontaktowym. Dodatkowo możesz dokonać wybranych zmian w ustawieniach Konta w zakładce Ustawienia (Prywatność) po zalogowaniu do Serwisu.
Prawo do cofnięcia zgody
Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. Udostępnianie Profilu).
Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO
Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z korzystaniem z Rekomendowanych ofert pracy, marketingiem naszych produktów i usług oraz naszych klientów, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisów oraz ułatwieniem korzystania z Serwisów, a także badaniem satysfakcji.
Rezygnacja z otrzymywania rekomendowanych ofert pracy w formie wiadomości e-mail oraz powiadomień aplikacji mobilnej, jak również rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług lub naszych klientów, będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach.
Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.
Podstawa prawna: art. 21 RODO
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.
Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
Podstawa prawna: art. 17 RODO
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
Podstawa prawna: art. 18 RODO
Prawo dostępu do danych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 15 RODO
Prawo do sprostowania danych
Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
Podstawa prawna: art. 16 RODO
Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 20 RODO
W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?
Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.
Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków
Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.
Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

9. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

10. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies

11. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisów, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.